Το χρώμα της φωτιάς

Η σκοτεινή πλευρά των εικόνων
είναι οι ήχοι που βγάζουν
οι μωρομάνες σαν υπηρετούν τα βρώμικα σιφώνια των φυλακών
μικρές εκπνοές
κομμένες άδειες
κατεβασμένες τραγιάσκες
οι οροθετικοί που κάνουν μεροκάματα μέχρι να λιώσουν
μέσα στον κουβά της σφουγγαρίστρας
στάλα στάλα
τα στίγματα των κτιρίων
στα μάτια των ανθρώπων
σπαράγματα σιωπηλά
κάπως μακριά
σε άδεια λιμνοθάλασσα
σπαρμένη με νύχια κιτρινισμένα και δόντια σαπισμένα
κι όλα πίσω από πρόσχαρες λαδομπογιές
εικόνες φωτεινές
από το υπόλευκο της υποκρισίας
ίδιο με το γκρίζο
των φθινοπωρινών σύννεφων
προσάναμμα σε λίγο από το χρώμα της φωτιάς

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Βιβλιογραφία ""Πολεοδομία και Εξουσία"

Η κάτωθι βιβλιογραφία συνδυάζει γενικές προσεγγίσεις και ειδικές εστιάσεις στα πλαίσια μιας πρώτης προσέγγισης του συσχετισμού πολεοδομίας και εξουσίας στο ιστορικό διηνεκές, είναι ανοιχτή και βασίζεται σε προσωπικές -και άρα υποκειμενικές- επιλογές
EN
-AAVV, The unkown city. Contesting architecture and social space, Mass.:MIT Press, 2001
-AAVV, Urban Planning in a Changing World. The Twentieth century experience, NY:Routledge, 2000.
-Alexander, C., Murray S., Ishikawa S. A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. Oxford University Press, 1977.
-Bacon, Edmund N. Design of Cities. New York:Viking Press, 1967
-Baldassare, Mark. The Los Angeles Riots: Lessons for the Urban Future. Boulder, Colo:Westview Press, 1994
-Betancur, John J. and Douglas C. Gills, eds. The Collaborative City: Opportunities  and Struggles for Blacks and  Latinos in U.S. Cities. New York: Garland, 2000
-Boyer, M. Ch. Dreaming the Rational City: The Myth of American City Planning.Cambridge, Mass.: MIT Press, 1983
-Bullard, Robert D. In Search of the New South: The Black Urban Experience in the 1970s and 1980s. Tuscaloosa, University
of Alabama Press, 1989
-Bulpett, C. “Regimes of Exclusion”, περ.European Urban and Regional Studies, vol.9, n.2, pp.137-149, 2002.
-Creese, Walter L. The Search for Environment: The Garden City, Before and After. Baltimore: J.H.University Press, 1992.
-Dutton, J. New American Urbanism. Torino:Skira Press, 2000
-Evenson, Ν. Two brazilians capitals: architecture and urbanism in Rio de Janeiro and Brasilia, περ.Casabella, ν.753, 2007
-Fishman, Robert. The American Planning Tradition: Culture and Policy. Woodrow Wilson Center Press, 2000
- Frampton, K. (1980-1985), Modern Architecture: a critical History, Thames and Hudson, London, 1986
-Frug, Gerald E. City Making: Building Communities without Building Walls. Princeton University Press, 1999
-Graham, S. “Cities as Battlespace: The New Military Urbanism”, στο περ.City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, Vol. 13, No. 4. (2009), σσ.383-402.
-Harris, Daryl B. The Logic of Black Urban Rebellions: Challenging the Dynamics of White Domination in Miami. Westport, Conn.: Praeger, 1999
-Harvey, D. The Urbanization of Capital: Studies in the Histoty and Theory of Capitalist Urbanisation, The John Hopkins University Press, 1985.
-Hayden, D. The Power of Place: Urban Landscape as Public History. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995.
-Huet, B. “The city as dwelling space. Alternatives to the Charter of Athens” , περ.Lotus, n 4/1984, σσ.6-17
-Kostof, S. The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History, Bulfinch, 1993
-Krier, L. "The Authority of the Architect in Democracy." Architectural Design.
-Krier, L. "Tradition - Modernity - Modernism: Some Necessary Explanations of Terms." Archives d'Architecture Moderne. pp35-36, 1987.
-Lang, R. Edgeless Cities: Exploring the Elusive Metropolis. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2003.
-Massey, D. Space, Place and Gender. Oxford: Polity Press & Blackwell, 1998
-Monkkonen, Eric H. America Becomes Urban: The Development of U.S. Cities and Towns, 1780-1980. UC Press, 1988 
-Mumford, L. The City in History. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1961
-Rybczynski, W. "Edge Cities: The People's Answer to Planners." Sunday New York Times, November 17, 1991, H36.
-Sadler, S. The Situationist City, MIT Press, Cambridge, 1998
-Sides, J. City Limits: African American Los Angeles from the Great Depression to the Present. Berkeley:University of California Press, 2004
-Shumsky, Neil Larry. The Physical City: Public Space and the Infrastructure. New York: Garland, 1996.
-Stein, Jay M. Classic Readings in Urban Planning: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 1995
- Present and Future Architecture in Cities, XIX Congress of the UIA, Barcelona 1996(κατάλογος)
-Unwin, R. Town Planning in Practice. New York: Ayer Company Publications, 1969
-Zukin, S. Landscapes of power: From Detroit to Disneyworld. University of California Press, Berkeley, 1991
ΙΤ
-Auge, M. Nonluoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernita, Milano:Eleuthera, 2002.
-Aymonino, C. Il significato delle citta, Marsilio, 2000
-Aymonino, C. Origini e sviluppo della citta moderna, Marsilio, 1971
-Bertelli, P. «Πάνω στην καταστασιακή ουτοπία ή η φαντασία στο απόσπασμα», 1994
http://ita.anarchopedia.org/Dell'utopia_situazionista_o_l'immaginazione_al_rogo
-Bianchetti C. "Spazio e pratiche nei territori della dispersione", στο περ.Urbanistica, n.119, 2002.
-Blanc, D. L 'Internazionale situazionista e il suo tempo, Colibri, 1998
-Bosi, A. Citta e civilta. Nuove frontiere di cittadinanza, Milano:Franco Angeli, 2009.
-Cappuccitti A., Piroddi E. "Morfogenesi dello spazio urbano: profilo di una ricerca", στο περ.Urbanistica, n.123, 2004.
-Ciucci, G. Gli architetti e il fascismo. Architettura e citta 1922-1944, Torino 1989
-Gravagnuolo B., La progettazione urbana in Europa. 1750-1960. Storiteorie, Bari 1991.
- Ilardi, M. L’individuo in rivolta. Una riflessione sulla miseria della cittadinanza, Costa & Nolan, Genova 1995
-Londei, F.E. La Parigi di Haussmann. La trasformazione urbanistica di Parigi durante il secondo Impero, Roma 1982
-Lippolis, L. Urbanismo unitario: antologia situazionista, Testo & immagine, Torino, 2002
-Le Corbusier 1887-1965, a cura di H. A. Brooks, Milano 1993 (μονογραφία)
-Moroni, S. L’ordine sociale spontaneo:conoscenza, mercato e liberta, Utet, Torino 2005
-Morini, M. Atlante di Storia dell'Urbanistica. Editore Ulrico Hoepli: Milano, 1983.
-Rykwert, J. L’idea di citta. Antropologia della forma urbana nel mondo antico, Milano:Adelphi, 2002
-Tafuri, M. L’architettura dell’umanesimo, Roma-Bari 1980
-Zucconi, G. La citta contesa: dagli ingegneri sanitari agli urbanisti (1885-1942), Milano:Jaca Book, 1989
GR
-AAVV, Πόλη και χώρος από τον 20ο  στον 21ο αιώνα, ΕΜΠ, 2004
-Αραβαντινός, Α, «Η ευρωπαϊκή και η ελληνική πόλη στον 21ο αιώνα», περ.Συγχρό, τχ.1, Οπεκ Ηρακλείου, 2001
-Βαΐου Ν., Χατζημιχάλης, Κ. Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς. Πόλεις, περιφέρειες και άτυπη εργασία. Αθήνα: Εξάντας, 1997
-Benevolo L. Η πόλη στην Ευρώπη, Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1997
-Burgel G. Αθήνα: η ανάπτυξη μιας μεσογειακής πρωτεύουσας, Αθήνα: Εξάντας 1976
-Γερασίμου,  Σ. «Η συμβολή του Πολεοδομικού Δικαίου και του Δικαίου του Περιβάλλοντος στη διαμόρφωση των άλλων κανόνων δικαίου» Σχολή εφαρμοσμένων μαθηματικών, τομέας ανθρωπιστικών επιστημών ΕΜΠ, διδ.διατριβή, κεφ.1
-Castells M., Πόλη και Κοινωνία. Ιδεολογία, κοινωνιολογική θεωρία και σχεδιασμός. Αθήνα: Νέα Σύνορα
-Δαμιανάκος Στ. Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός πολιτισμός, Πλέθρον, Αθήνα 1987
-Garnier, T. Η βιομηχανική πόλη, Αθήνα:Καραγκούνη, 1983
-Hobsbawm E. Η εποχή των Επαναστάσεων, Αθήνα:ΜΙΕΤ, 1990
-Καρύδης, Δ. Τα Επτά Βιβλία της Πολεοδομίας, Παπασωτηρίου, 2006
-Καυκούλα Κ., Παπαμίχος Ν., Χαστάογλου Β., Σχέδια πόλεων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, εκδ.ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1990.
-Κομνηνός Ν., Θεωρία της αστικότητας: κρίση, αναδιάρθρωση, νέα πολεοδομία,  Σύγχρονα Θέματα, 1986.
-Κορλιούρος Η. Διαδρομές στις Θεωρίες του Χώρου: Οικονομικές Γεωγραφίες της Παραγωγής και της Ανάπτυξης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2001
-Λεοντίδου Λ., Πόλεις της Σιωπής, Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ & Θεμέλιο, 2001
-Λεοντίδου, Λ. «Η πόλη της παγκοσμιοποίησης: Τοπία εξουσίας κι εστίες αντίστασης στον πλανητικό πολιτισμό», στο Ευθυμιόπουλος, Η&Μοδινός, Μ. Παγκοσμιοποίηση και περιβάλλον, Αθήνα:Ελληνικά Γράμματα, 2002.
-Le Corbusier, Για μια Αρχιτεκτονική, Αθήνα, Εκκρεμές, 2004.
-Lefebvre H. Το δικαίωμα στην πόλη- χώρος και πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης 1977
-Μαλούτας, Θ., Οικονόμου Δ. Κοινωνική Δομή και Πολεοδομική Οργάνωση στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη:Παρατηρητής, 1992
-Μιτζάλης, Ν. «Πανοπτισμός και αστικός χώρος», περιοδικό Αντί, τχ.804, 9/1/2004, σσ.28-30
-Μιτζάλης, Ν. «Η πόλη χρηματοκιβώτιο», Πρακτικά Συνεδρίου Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων, Άνοιξη 2004, σσ.102-116
-Μιτζάλης, Ν. Η «Ζώνη» ενάντια στην Πόλη. Αναδρομή στην εξέγερση των περιαστικών γαλλικών γκέτο και η Ευρωπαϊκή πόλη, στο διαδικτυακό περιοδικό: http://www.greekarchitects.gr/, Νοέμβριος 2006.
-Μιτζάλης, Ν. «Εξάρχεια και αντιστάσεις στην κατάλυση του δημόσιου χώρου», στο περ.Αντί, τχ.887, 26/1/2007, σ.22
-Μιτζάλης, Ν. «Ο «εσωτερικός εχθρός» του χώρου των Εξαρχείων», εφημ.Η Εποχή, 14/12/2008, σ.17.
-Mπερκέτη, Κ. Mπραζίλια: η ενσωμάτωση μιας πόλης του Mοντέρνου Kινήματος από τη βραζιλιάνικη κοινωνία, 2002/9, ΕΜΠ(διάλεξη)
-Νικολαϊδου Σ. Η κοινωνική οργάνωση του Αστικού χώρου, Αθήνα: Παπαζήσης 1993
-Nouvel, J. «Η εποχή του αστικού», περ.Μετάπολις, ν.1, 1997, σσ.48-53
-Οικονόμου, Δ. «Αστική αναγέννηση και πολεοδομικές αναπλάσεις», Μάιος-Ιούνιος 2004 περ.Τεχνικά Χρονικά  http://www.ceam.gr/ftp/2010/trexonta/trexonta-arthra-astikh-anagenisi.pdf
-Οικονόμου, Δ.&Πετράκος, Γ. Η Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις αστικής ανάλυσης και πολιτικής, Βόλος:Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, 1999.
-Πεπονής, Γ. Χωρογραφίες – Ο αρχιτεκτονικός σχηματισμός του νοήματος, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1997
-Pinol J.L. Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, Αθήνα: Πλέθρον 2000, τ.2
-Πιρέν Α. Οι πόλεις του Μεσαίωνα, Αθήνα: βιβλιόραμα, 2003
-Ραμονέ, Ι. Γαιοπολιτική του χάους, Αθήνα:Πόλις, 2998
-Σαρηγιάννης, Γεώργιος Μ. Αθήνα 1830-2000: Εξέλιξη - Πολεοδομία – Μεταφορές, Συμμετρία, Αθήνα, 2000
-Σαρηγίαννης, Γ. «Η Μικροαστική Πόλη» περ.Διάπλους, τ.26/Ιούν.-Ιούλ. 2008
http://historiasmarginales.wordpress.com/2009/02/10/mikroastiki_poli/
-Σταθάκης, Γ., Χατζημιχάλης, Κ. “Αθήνα, Διεθνής Πόλη: Από την επιθυμία των Ολίγων στην Πραγματικότητα των Πολλών”, Αθήνα: Γεωγραφίες τ.7: 26-47, 2004
-Savage M., Ward Α. Αστική Κοινωνιολογία, Καπιταλισμός και Νεωτερικότητα, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση 2005
-Τουρνικιώτης, Π. Ιστοριογραφία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2002
-Τοντόροφ Ν. Η Βαλκανική Πόλη: 15ος-19ος αιώνας, Αθήνα: Θεμέλιο 1986
-Tschumi, B. «Κάποιες αστικές έννοιες», περ.Μετάπολις, ν.1, 1997, σσ.42-46
-Φιλιππίδης, Δ. Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα: Μέλισσα, 1986
-Ψημμένος Ι. «Μετανάστες και κοινωνικός αποκλεισμός στη σύγχρονη πόλη: η περίπτωση της Αθήνας», περ.Γεωγραφίες, 7:65-82, 2004
πολεοδομία και καταστολή με αφορμή το παράδειγμα των εξαρχείων», Μιχάλης, τχ.11, 2009 http://www.blackout.gr/keimena/94
-http://www.scribd.com/doc/32471369/h-polh-ws-proektash-ths-fulakhs-autodiaxeirizomeno-steki-polutexneiou
-http://www.scribd.com/doc/36421227/Poleodomia-Kai-Dimosia-Taxi-a5